Ταχυδρομικοί Κώδικες

Q- Ο ταχυδρομικός κώδικας είναι υποχρεωτικός για την παραγγελία, αλλά δεν έχω κάποιον στη χώρα μου. Πώς μπορώ να τοποθετήσω μια παραγγελία;

A- Εάν η διεύθυνσή σας δεν έχει ταχυδρομικό κώδικα, πληκτρολογήστε "11111" και τοποθετήστε κανονικά την παραγγελία σας. Με αυτό τον τρόπο, θα ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ταχυδρομικός κώδικας για να συμπεριληφθεί